Home/Tin Tức Hoạt Động/Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

Quản Trị 27/06/2018 Lượt xem: 8


Thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch số 878/KH-PGDĐT ngày 8/11/2017  của phòng GD&DDT thành phố Quy Nhơn về việc tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở giáo dục mầm non. Trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tham gia hội thi. Với sự cố gắng và nổ lực của tập thể sư phạm, trường đã đạt giải KK hội thi.