Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 27


Ban giám hiệu 2019-12-05T07:50:38+00:00

Trần Thị Thảo

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0984459509
  • Email:tranthaoqnvn@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Trần Phú – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Võ Thị Ngọc Điệp

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:0399023122
  • Email:vothingocdiep1212@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Nhơn Bình – TP. Quy Nhơn – Bình Định