Home/Tin Tức Hoạt Động/Tổ chức dã ngoại, tham quan học tập tại các tỉnh bạn cho CB-GV-NV trong trường trong dịp hè

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

Tổ chức dã ngoại, tham quan học tập tại các tỉnh bạn cho CB-GV-NV trong trường trong dịp hè

Quản Trị 27/06/2018 Lượt xem: 10


Nhằm tạo sự đoàn kết thân ái và giảm tải mệt mỏi sau 1 năm làm việc vất vả, hàng năm vào dịp hè trường tổ chức cho toàn thể CB-GVNV tham quan du lịch cũng như học tập tại các tỉnh bạn. Hoặc vào các ngày cuối trường cũng tổ chức cho CB-GV-NV đi dã ngoại, cafe để giảm stress….