Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 12


Ban giám hiệu 2018-03-15T15:51:56+00:00

Trương Thị Mộng Thủy

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 0973619194
  • Email: truongmongthuy68@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Nhơn Bình – TP. Quy Nhơn – Bình Định

Võ Thị Ngọc Điệp

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại: 01699023122
  • Email: vothingocdiep1212@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Nhơn Bình – TP. Quy Nhơn – Bình Định