Home/Tin Tức Hoạt Động/Tổ chức “Ngày hội bé đến trường” năm học 2020-2021

Tin Tức Hoạt Động

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

Tổ chức “Ngày hội bé đến trường” năm học 2020-2021

mnnhonbinh 07/09/2020 Lượt xem: 1


Cô Trần Thị Thảo – Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới

Tiết mục văn nghệ của các bé lớp Lá 6

Tiết mục văn nghệ của các bé Lá 1

Tiết mục văn nghệ của các bé Lá 2

Tiết mục văn nghệ của các bé Chồi 1

Tiết mục văn nghệ của các bé Lá 1

Tiết mục văn nghệ của các cô giáo

Tiết mục văn nghệ của các cô giáo