Home/Góc phụ huynh, Thông Báo/ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY SAU ĐỢT NGHỈ DỊCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Góc phụ huynh

Trường mẫu giáo Nhơn Bình

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY SAU ĐỢT NGHỈ DỊCH ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

mnnhonbinh 06/05/2020 Lượt xem: 6


Thực hiện theo công văn số 220/GDĐT-GDMN ngày 05/05/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Quy Nhơn về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chương trình CSGD trẻ mầm non HKII năm học 2019-2020. Trường mẫu giáo Nhơn Bình xây dựng kế hoạch điều chỉnh chương trình CSGD trẻ tại trường như sau: